Salerosketako kontratu batetan bi pertsona edo gehiagoren onespena, eta betekizun batzuen betearazpena biltzen dira.
Ikusi