Legeak, osotasun guztiarekin, lurzoru ez urbanizagarriaren edo landa lurzoruaren kategoria berreskuratzen du.
Artikulu honen bitartez pasadan urteko ekainak 30ean onarturiko Lurzoru eta Hirigintza 2/2006 Legearen ikuspegi garrantzitsuenak jaulkitzen saiatuko gara.
Ikusi