Arazoa sortzen da heriotza momentuan jabeak testamentua emanda ez duenean eta gaur egungo edukitzaileak beste bateri eman edo Administrazioari laguntza eskatzen direnean, zeinetarako beharrezkoa den titulua edo eskritura.
Ikusi