Euskadiko Justizia Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietarako Salak Bizkaiko udal baten ebazpen baten kontra aurkeztutako helegitea onartu du, eta udal hartako arau subsidiarioak baliogabeak direla adierazi du, babes berezipeko nekazaritzako lurretako basoak berritzea debekatzen zutelako. Epaiak dioenez, helegitea aurkeztu duen jabeak basoa berriro landatzeko eskubidea du.
Ikusi