1902. artikuluak xedatzen duenez, “halabeharrez edo bere betebeharra ez betetzeagatik, bere erruagatik edo utzikeriagatik beste norbaiti kalte egiten dionak egindako kaltea konpondu behar du”.
Ikusi