Honako informazio honek Euskadin baso-aprobetxamendu handiena duten bi espezieen zutik dauden erreferentzia-prezioak erakusten ditu: alde batetik, intsinis pinua, zeinaren balioak bai m3-tan laugarrenari bai m3-tan errealari ematen baitzaizkio, eta, bestetik, Eukaliptoa, azalik gabeko estereoetan aurreikusitako prezioekin. Bi kasuetan, prezioa zutik dago, eta BEZa barne ( % 12).

Balio horiek fabrikan jarritako produktuaren balioak, ustiapen-kostuek eta garraio-kostuek osatzen dituzte. Prezioa zutik lortzeko, lehenengoari hurrengo biak kenduko zaizkio. Hiru faktore horiek aldakortasun handia izan dezakete; beraz, azaltzen diren balioak erreferentziatzat hartu beharko dira. Hala ere, balio horiek gure bazkideen bidez iristen zaizkigun eskaintzen datuekin, aztertutako enkanteekin eta fabrikako produktuaren balioaren prezioekin alderatzen dira.

Intsinis pinuari buruz ematen diren datuak beste konifero batzuentzako erreferentziatzat har daitezkeen arren, elkarteetako teknikariekin harremanetan jartzea gomendatzen da, horri buruz eta beste hostozabal espezie batzuen prezioei eta bestelako zalantzei buruz informatzeko. Gure webguneko gune honetan ere hainbat esteka izan ditzakezue, beste espezie batzuen prezioetan eta beste lurralde batzuetan.

Egurraren salerosketa ez da ohikoa izaten jabearentzat, eta, beraz, aholkua eskatzen da lurralde-elkarteen bidez. Hala ere, alde batetik, hainbat eskaintza eskatzea gomendatzen da. Horretarako, egurra erosten duten enpresen zerrenda bat duzue, eta, bestetik, akordio batera iritsitakoan, egurraren salerosketa-kontratu bat formalizatu behar duzue, eta horren atal bat ere baduzue. Halaber, oso garrantzitsua da baso-ziklo berriaren baso-berritze eta mantentze lanak kontreguneratzea.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZURAREN EROSLEEN ZERRENDA

ZURA SALTZEKO KONTRATU MODELOA

LANDAKETA EGITEKO KONTRATU MODELOA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZURAREN MERKATUARI BURUZKO BESTE ESTEKA INTERESGARRI BATZUK: 

FORESNA: http://www.foresna.org/actualidad/mercado-de-la-madera/

CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA: https://www.forestal.cat/web/mercats

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS: https://www.profoas.com/mercado-de-la-madera-en-asturias/

MADEREA: https://www.maderea.es/