Foru Arau honen helburua Arabako Lurralde Historikoan mendien eta haien erabilera eta aprobetxamendu guztien helburuak eta horiei aplika dakiekeen araubide juridikoa ezartzea da.
Ikusi