Modalitate erraztuan errendimendu garbia zehazteko prozedura arrunta, berezia edo arlokakoa erabil daiteke.
Ikusi