Katalogatu gabeko herri basoetako eta babesleak ez diren norbanakoen basoetako baso aprobetxamenduek Nekazaritza Sailaren aurretiazko baimenaren behar dute; aprobetxamenduaren berezko eragiketen
burutzapen zuzena ahalbidetzen duten baldintza teknikoak eta zuhaitzen birsorketa errazteko beharrezko neurriak zehaztea sail horri dagozkio. Baimenean aurretiaz apeatu behar diren zuhaitzak zeintzuk diren adierazi eta aprobetxamenduaren azken arauketa egin behar dela aipatu ahal izango da.

Ikusi