Hiru kalte ordain daudela jakitea garrantzitsua da: zuhaiztia kentzeagatiko galera, etenbako bide zortasuna edo dorretxoak eraikitzeagatik.

Informazio gehiago