Lugoko Eskola Politeknika Superiora-k eraikuntzako egurra bultzatzeari heltzen dio.