Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak 84/2020 Foru Dekretua, irailaren 8koa, argitaratu du 2020ko irailaren 17an.
Bizkaia, gaixotasunak kontrolatzeko eta/edo desagerrarazteko programa ofizialen esparruan kalte-ordain ekonomikoak ezartzen dituena, bai eta orkatzak, putreek eta otsoek 2020rako eragindako kalteengatik ere.
Beren landaketetan orkatzak eragindako kalteak jasan dituzten baso-jabeak Bizkaiko Basogintza Elkartearekin harremanetan jarri ahal izango dira bertako teknikarien bidez, kalte-ordaina eskatzeko behar den dokumentazioa prestatzeko.
Eskaera egiteko epea hilabetekoa da argitaratzen denetik, eta honako puntu hauetan laguntza hauek jasotzeko baldintzen laburpen bat aurreratzen da:
- Kalte-ordaina jasotzeko, instalazioetan eragindako kalteak hainbestekoa izan behar du, non lantegia hil den, edo, hala badagokio, plantaren etorkizuna bideraezina edo merkataritzakoa ez izatea eragin duen.
- Kaltearen berri izan bezain laster, eta, gehienez ere, kaltea gertatu eta hilabeteko epean, eragindako landaketaren titularrak Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailari jakinaraziko dio.
- Gehienez ere zazpi eguneko epean, kaltearen izaeraren arabera, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Departamentuko Zerbitzu eskudunak bisita egingo du lekuan bertan, eta egindako kaltea orkatzeko basa-populazioek egin dutela egiaztatzen duen txostena egingo du. Txosten horren kopia bat bidaliko zaio eragindako titularrari.
- Eragindako baso-masaren azalera 0,25 hektareatik gorakoa izango da, eta baso-berritzeak ez du sasirik izango. Baso-berritze horren gainean dagozkion eta behar bezala mantentzeko lanak egingo dira, hala nola garbitzea, sastrakak garbitzea, soiltzea, etab. Atal hau ez betetzea ukatzeko arrazoia izan daiteke.
- Kalte-ordaina jaso ahal izateko, hektarea bakoitzeko eragindako solairuen gutxienekoa ezartzen da, solairu guztien % 10ekoa.
- Era berean, gehienez ere 6.000 euroko kalte-ordaina ezarri da hektareako, lau espezie-multzoetarako.
- Baso Kudeaketa Iraunkorreko Planik ez duten ustiategien kasuan, kalte-ordaina % 10 murriztuko da.

IKUSI DEKRETUA