Lehengaiaren prezio gorakorren testuinguruan, berrikuntzaren alde egiten du lehiakortasuna irabazteko.