Bizkaiko Basogintza Elkarteak zutik dauden zuhaitzak tasatzeko eta kubikatzeko ikastaroa ematen jarraitzen du. Ikastaro hori gaindituz gero, tasatzaile ofizialaren titulua lortu ahal izango da.

Basogintzako profesionalei eta enpresei zuzendutako ikastaroa, eskuragarri dauden tresna dendrometriko eta informatiko berrien bidez kubikatu eta tasatu nahi den tasatzaile txartela lortzeko. Mendiko arropa eta botak eramatea gomendatzen da. Azterketa egitea nahitaezkoa da. Horretarako, parte-hartzaileek beren neurketa-tresnak eraman behar dituzte.

Horregatik, HAZI Fundazioak irailaren 21erako antolatu duen jardunaldiaren berri ematen dizugu, honako programa honekin:

GOIZEAN izenean, web-formatuan – On line;

09: 00-10: 45
. Ikastaroaren aurkezpena
. "Zutik dauden zuhaitzak neurtzeko eta kubikatzeko sistemak Euskadin"

. Zutik kubikatzeko eta zura sailkatzeko egungo metodoak

· Zura zutik kubikatzeko eta sailkatzeko egungo tresnak: kubikazio-ekuazioak, baso-tasazioko programa, Cubifor programa Excel orrietarako

· Erabiltzeko tresna berriak

10: 45-11: 00 Atsedenaldia
11: 00-13: 30

"Gaur egun indarrean dagoen araudiaren eta Bizkaiko egurraren kubikazioaren egungo metodoen errepasoa"

ARRATSALDEtik, aurrez aurre, 15: 00etan hasiko da, landako neurketak egiteko. Bertan, gutxienez 25 m-ko zuhaitzak neurtzeko tresnak dituzten

https://maps.app.goo.gl/ouVZxi3M5UZp5MHC9 topagunera jo behar duzue.

Mendiko arropa, botak, boligrafoa eta karpeta bat ere badaramazu.

Izena eman behar duzu helbide honetan:

https://fpe.hazi.eus/intensiva/vercursointensiva.asp?curso=tasacion-y-cubicacion-de-arbolado-en-pie&id=es&Ncurso=679828856&anio=2021&mes=09&dia=22

Agur bero bat,