Atxekitutako dokumentua ikusi

HerrialdeaBizkaia

Bilbo, 2009ko martxoak 6

Laguntza hauek Konfederakundea eta Basogintza Elkarteek Eusko Jaurlaritzarekin eta Foru Aldundiekin egindako akordioak jarraituz artikulatzen dira, jauzitako egurra lehen bai lehen ateratzeko eta merkatuko eskaintza baxua dela kontutan izanik, plagen agertzeak ekiditeko.

Lanak egiteko Eusko Jaurlaritzak ezarritako paguak eta Bizkaiko Foru Aldundiko (Lurralde historiko honentzako) laguntzak ezartzen dira, hainbat lineak independenteak eta akumulagarriak izanik. 1.- ISOLATUTAKO ZUHAITZAK JASOTZEKO:

Isolatutako zuhaitzak bakarka edo talde txikietan botata, apurtuta edo etzanda unada guztitik aurki daitezkeenak dira eta moztu, atera eta aprobetxako direnak, baina gainazal horretan ondoren garbiketa eta birbasotze lanak egin gabe eta gainera gainontzeko partzelan azken aprobetxamendurik egingo ez delarik.

1.1. Eusko Jaurlaritzaren ordainketa
 /
1.2. Bizkaiko Foru Aldundiko laguntza
 /


BFAko laguntzei eusteko 10 m³ egur eraitsia ezartzen da minimo gisa.

2.- -KALTETUTAKO UNADAK JASOTZEKO:

Kasu honetan, jauzitako, apurtutako edo etzanda dauden zuhaitzak, basoxka bat sortuz edo talde txikietan urkitzen dira unada guztitik, beti ere gainazal jarraituak sortuz eta moztu, atera eta aprobetxatu egingo dira. Lanak ziurtatzen dituzten teknikoek kaltetutako gainazalaren zenbateko estimatuko dute.

Linea honi eusteko kaltetutako unada birbasotzea beharrezkoa izango da.

Laguntza honi ezin eutsiko die zutikako zuhaitz edo berdean dagoen egurra duten unadako gainontzeko gainazalak.

2.1. Eusko Jaurlaritzaren ordainketa
 /
2.2. Bizkaiko Foru Aldundiko laguntza

Denboraleagatik egin beharreko mozketa lanak eta kaltetutako egurra ateratze kontzeptuagatik, kaltetutako masaren adinaren arabera zenbatekoak jarriko dira (650tik 1.100€/ha. arte).

Bai lan hauek zein birbasotzea eta ondorengo mantenu lanak %100an subentzionaturik daude. Lan guzti hauek espediente berdinean modulatu eta tramitatuko dira.

BALDINTZA OROKORRAK.
 /
BIZKAIKO BASOGINTZA ELKARTEA: Gumuzio auzoa, 19 A 48960 Galdakao Tel.: 944 56 62 12 bizkaia@basoa.orgAtxekitutako dokumentua ikusi