Subentzio epeak zabaldu dira baso landaketetarako, lehenengo entresaka, lehenengo eta bigarren inausketa, baso garbiketa eta ongarriketarako eta basoko pista orokorrentzako.