483/2006 Foru Agindua onartu berri da, zeinen bitartez Bizkaiko lurralde historikoan basurde eta orkatzei buruzko espezietan kontrolerako neurriak ezartzen diren, eta zeinek zuzenean ukitzen gaituen baso jabe bezala. Zeren eta bere 5. Artikuluan, partzela haietan non nekazaritza edo baso berritzetan nolabaiteko kalteak egon direla egiaztatzen den, zinegetika faunaren ehiza baimentzen du “modalidad de espera” delakoan, jabeen partetik egindakoak eta ukitutako baso berritze eta landaketen barruan egindakoak barne. B.O.B. 194 zk, 2006ko urriak 10).