Joan den 2020ko abenduaren 23an, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioari baimen berezi bat bidali zion Pinus radiata-n gaixotasun fungiko defoliatzaileen aurkako% 75eko oxido kuprosoarekin (WG) formulatutako produktu fitosanitarioak airetik aplikatzeko. Eskaera horri ezezkoa eman zion Nekazaritzako Ekoizpenaren Osasun Zuzendaritza Nagusiak, 2021eko urtarrilaren 27an emandako ebazpenaren bidez.

Egoera horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioari eskatu zion arestian deskribatutako produktu fitosanitarioa merkaturatzeko eta lehorreko aplikazioan erabiltzeko salbuespenezko baimena, eta, beraz, 2021eko otsailaren 19an, Ministerioak ebatzi zuen salbuespen gisa baimentzea oxido kuprosoaren% 75 (WG) P/p erradioteknologia-ontzietan eta 20 erradioteknologia-koadroetan formulatutako produktu fitosanitarioak merkaturatzea eta lehorreko aplikazioan erabiltzea, 20.


Salbuespenezko baimen horretan oinarrituta, Pinus radiata eta Pinus nigra espezieetan gaixotasun fungiko defoliatzaileen (bandak) aurka% 75eko oxido kuprosoarekin (WG) formulatutako produktu fitosanitarioak lurrean aplikatzeko jarraibideak ezartzen dituzten foru-aginduak garatzen ari dira foru-aldundiak.


Pinudietan tratamendu fitosanitario mota hori egiteko interesa duten jabe guztiek itxaron egin beharko dute aldundiek kasuan kasuko lurralde-mailako foru-aginduak garatu arte. Elkarteek horren berri emango dizuegu, ohiko bideak erabiliz.