Gipuzkoako Lurralde Historikoko basoak zaindu, hobetu eta ugari tze ko diru laguntzen oinarri arautzaileak eta 2022ko deialdia.