Presako Berriak

ELKARTEEK BASO-BIOEKONOMIAREN EZAGUTZA BULTZATUKO DUTE IKASLEEN ARTEAN

El proyecto titulado “Creación de un módulo escolar multilingüe sobre bioeconomía forestal para impulsar la conexión y competencia de los jóvenes de la Eurorregión”, y de acrónimo KEBBE (Conectate! Conociendo la Bioeconomía Forestal de la Eurorregión) coordinado por la USSE, en el que participa junto con sus socios de FORESNA-ZURGAIA (Asociación Forestal de Navarra) de las tres Asociaciones de forestalistas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Arabako Baso Elkartea (ABE), Bizkaiko Baso Elkartea (BBE), Gipuzkoako Euskal-Baso Elkartea (GEBE) y con el IEFC (Instituto Europeo del Bosque Cultivado), ha sido seleccionado en la Convocatoria de ayudas Nueva-Aquitania-Euskadi-Navarra 2020, correspondiente a la “Ciudadanía eurorregional”.

El proyecto tiene como objetivo la formación del alumnado de primaria y secundaria de la Eurorregión y la promoción de la cooperación territorial utilizando como temática la bioeconomía forestal, que constituye un eje de desarrollo europeo y una temática primordial para el futuro socioeconómico y ambiental de la Eurorregión.

El proyecto pretende crear las bases de conocimiento que sirvan a los más jóvenes para tener un futuro próspero, localizado en su territorio y que contribuyan así a generar riqueza en la Eurorregión.

Se trata de crear un lenguaje accesible para el alumnado, profesorado y familiares incluido en una herramienta de e-learning atractiva para los jóvenes. La traducción de los contenidos a los tres idiomas, permitirá la familiarización con los mismos conceptos en otros idiomas, punto de partida necesario para poder comunicarse en idiomas diferentes al propio.

El proyecto tendrá una duración de 12 meses, durante los cuales se pretende llevar a cabo un proyecto piloto en tres escuelas, una por cada una de las tres regiones de la Eurorregión.

2019 PEFC MEMORIA

PEFC MEMORIA - 20 URTE BASOAK ZAINTZEN

PEFC Espainia asmorik gabeko erakundea da irabazizkoak, 20 urteko ibilibidearekin, Euskal HErreiko baso-elkarte handienari atxikita eta baso iraunkortasuna sortzen duen tokiko ikuspegiarekin lan egiten du.

Irakurri gehiago

INNOBANDAS baso-osasunaren proiektuak oso emaitza positiboak eman ditu, banda gorriaren eta marroiaren aurrerapena geldiarazteko - "Madera Sostenible"

Tratamendu esperimentalak eraginkorrak izan dira eta ingurumena errespetatu dute.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK NATURGUNEETARA EGITEN DIREN BISITETAN OSASUN AGINTARIEK ETA INGURUNEAK EZARRITAKO JARRAIBIDEAK ERRESPETATZEA ESKATZEN DU

Aldundiak herritarrei gogorarazten die nahitaez bete behar dituztela Eusko Jaurlaritzak alarma-egoeraren dekretuan aire libreko jarduerak egiteko ezarri dituen arauak. Horrez gainera, naturguneak bisitatzean jaramon egin beharreko gomendioak ere aipatzen ditu.

Irakurri gehiago

LANERAKO PRESTAKUNTZA - 2020KO BIGARREN SEHILABETEA - HAZI

Lanerako prestakuntza (EPF) EAEko nekazaritza sektore profesionalen, nekazaritzako elikagaien enpresen, elkarte profesionalen, erakundeen eta erakundeen eskura jartzen dugun tresna da, sektore etat ingurune horretan lan egiten duten pertsonen lanbide-kualifikazioa eta balio-kate osoa egokitzeko eta horrela, EAEko lehen sektorearen eta elikagaien sektorearen eta landa ingurunearen lehiakortasuna eta iraunkortasuna hobetzen laguntzeko.

Irakurri gehiago.

GAIXOTASUN FUNGIKO DEFOLIATZAILEEN AURKAKO LURREKO TRATAMENDUA

Joan den 2020ko uztarilaren 27an, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendaritzak Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioari baimen berezi bat bidali zion Pinus radiata-n gaixotasun fungizidan defoliatzaileen aurkako %75ko oxido kuprosoarekin (WG) formulatutako ekoizle fitosanitarioen aireko aplikaziorako. Eskaera horri ezezkoa eman zion Nekazaritzako Ekoizpenaren Osasun zuzendaritza nagusiak, 2020ko uztailaren 28an emandako ebazpenaren bidez.

Egoera horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioari eskatzen dio salbuespenezko baimena eman dezala aurrez deskribatutako produktu fitosanitarioa merkaturatzeko eta lurreko aplikazioan erabiltzeko. 2020ko abuztuaren 4an, Ministerioak, salbuespen gisa, Pinus radiata eta Pinus nigra-n gaixotasun fungizida defoliatzaileen aurkako oxido kuprosoaren %75 (WG) p/p bidez formulatutako produktu fitosanitarioak merkaturatzeko eta lurreko aplikazioan erabiltzeko baimena ematea ebatzi zuen.

Salbuespenezko baimen horretan oinarrituta, foru-aldundiek dagozkien foru-aginduak garatzen dituzte, Pinus radiata eta Pinus nigra espezieen gaixotasun fungizida defoliatzaileen aurka oxido kuprosoaren %75 (WG) p/p erabiliz formulatutako produktu fitosanitarioak lurrean aplikatzeko jarraibideak ezartzen dituztenak.

 BIZKAIA: 3201/2020 FORU AGINDUA, irailaren 14koa.

GIPUZKOA: 385LI/2020 FORU AGINDUA, abuztuaren 10koa.

ARABA: 303/2020 FORU AGINDUA, irailaren 30koa.