Euskadiko espezie nagusien kudeaketa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskuliburua `Baso-berritzea eta Basoaren erabilera´
Basogintzako eskuliburu teknikoak. Agrobyte bilduma
Basogintza teknika: basoen kudeaketarako Basogintza Elkarteen Konfederakundearen apunteak