Batez ere hostozabaletan egiten dira eta ondorengoetan
oinarritzen dira:
• Tantai bikoitzen deuseztapena. Tantai nagusi
baten definizioa.
• Beraien garapenagatik besteen artetik bereizten
diren adar lodien deuseztapena.

Atxekitutako dokumentua ikusi